sábado, 19 de noviembre de 2016

Na conquista da autonomía

"Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo" (María Montessori)

Elaborar unha imaxe de sí mesmos positiva, avanzar no control do corpo e dos movementos, resolver problemas da vida cotiá, avanzar na adquisición de hábitos de seguridade, hixiene, alimentación para o fortalecemento da saúde, aprender o manexo de utensilios, son aspectos  básicos a desenrolar para a vida.
Mirade como practican!

2 comentarios: